Συμβουλευτική Γονέων

5

Το να είσαι γονιός είναι ένα από τα πιο δύσκολα αλλά και συναρπαστικότερα έργα που αναλαμβάνει ένας άνθρωπος στη πορεία της ζωής του. Πολλές φορές οι άνθρωποι μένουν στη δυσκολία του ρόλου και χάνουν την ισορροπία τους και τον προσανατολισμό τους. Σε τέτοιες στιγμές η συμβουλευτική γονέων μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά βοηθώντας τον γονέα να βρει την ισορροπία του και οδηγώντας  με  ασφάλεια ολόκληρη την οικογένεια στο λειτουργικότερο μονοπάτι . Μέσα από τη συμβουλευτική γονέων οι άνθρωποι μπορούν να δουλέψουν θέματα όπως:

♥ Η επικοινωνία

♥ Η διαχείριση συναισθημάτων

♥ Η ενδυνάμωση των οικογενειακών σχέσεων

♥ Λειτουργική οριοθέτηση

♥ Διαχείριση δύσκολων περιστατικών όπως πένθος , διαζύγιο , κρίση μέσα στην οικογένεια

♥ Και οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκύψει στα πλαίσια μιας οικογένειας .

Η συμβουλευτική γονέων σαν κύριο στόχο έχει να αυξήσει τα επίπεδα συνοχής και ικανοποίησης μέσα στην οικογένεια ωφελώντας στο οικογενειακό σύστημα στο σύνολό του και ταυτόχρονα να ενδυναμώσει το γονέα ατομικά ώστε να βρει τη θέση του μέσα στην οικογένεια να αναγνωρίσει και να δουλέψει δικά του θέματα και να εκπληρώσει το γονεϊκό ρόλο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο .

Η συμβουλευτική γονέων μπορεί να γίνει ατομικά με προκαθορισμένο αριθμό συνεδρίων που θα συμφωνήσουμε ή ομαδικά μέσα από τις ομάδες γονέων οι οποίες λειτουργούν σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στο χρόνο .