Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

2

Πολλές φορές στη ζωή μας η αλλαγή έρχεται μέσα από την γνώση και ακόμα περισσότερες φορές η γνώση είναι αυτοί που μας βοηθάει να παρατηρήσουμε καταστάσεις ή κομμάτια του εαυτού μας και υποστηρίζει την αλλαγή. Έτσι καθόλου τη διάρκεια του χρόνου πραγματοποιούνται σεμινάρια εκπαιδευτικού αλλά και θεραπευτικού χαρακτήρα με ποικίλη θεματολογία . Τα σεμινάρια απευθύνονται σε φοιτητές και επαγγελματίες στο χώρο της ψυχικής υγείας αλλά και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να διευρύνει τη γνώση του γύρω από συγκεκριμένα θέματα.