Ομάδες Αυτογνωσίας

4 Πολλές φορές η θεραπεία μπορεί να συμβεί και μέσα στο πλαίσιο μιας ομάδας. Έτσι, σε τακτά χρονικά διαστήματα λειτουργούν ομάδες αυτογνωσίας και βιωματικά εργαστήρια είτε με ελεύθερη είτε με συγκεκριμένη θεματολογία . Μέσα στο ασφαλές πλαίσιο της ομάδας ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να διευθετήσει τα ζητήματα που τον απασχολούν αποτελεσματικά, καθώς δεν έχει μόνο έναν θεραπευτή στη διάθεσή του αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας , τα οποία λειτουργούν και αυτά ως θεραπευτές. Όλα τα μέλη μιας ομάδας μπορεί να μάθουν περισσότερα πράγματα για τον εαυτό τους αλλά και για τον τρόπο που σχετίζονται με τους άλλους ανθρώπους. Η θεραπεία μέσα στην ομάδα λειτουργεί σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα εμπεριέχοντας πάντα το σεβασμό, την αποδοχή ,την ασφάλεια, το κράτημα , τη δημιουργικότητα και το παιχνίδι.